Logistics Software     
Hotline:
0908 349945
0902 349945


Hướng dẫn cài đặt bản Demo:
B.1/ Cài đặt Tools report : Dowload
B.2/ Cài đặt phần mềm : Click vào đây để Setup phiên bản chạy Demo


B.3/ Cài đặt App Mobile (Tracking thông tin lô hàng) : Click vào đây để Setup App. Mobile Tracking

B.4/ Cài đặt E-invoice-FMS (Hóa đơn điện tử) : Click vào đây để Setup App. E-Invoice-FMS

B.5/Tracking System: Tracking System


Thông tin login phien bản demo:
Server Name : logisticssoftware.vn
Database : demo
User name : sgn-hk-admin
Password : (liên hệ số ĐT : 0908349945 (Mr. Hùng )để lấy pass)


Phần mềm quản lý Logistics (SMF : System Management- Freight Forwarding)
Chuyên quản lý các nghiệp vụ : FCL/LCL; Consol; Air; Trucking
1/ Sơ đồ các phân hệ trong hệ thống.

2/ Hổ trợ Full các chức năng nghiệp vụ Freight forwarding.Quản lý Ứng / hoàn ứng chi phí làm hàng.
3/ Giao diện dễ thao tác, nhập liệu.
4/ Các chức năng thông báo, nhật ký chỉnh sửa, theo dõi lô hàng.
5/ Xuất hóa đơn cho từng lô hàng, hay xuất chung cho 1 khách hàng các shipment trong 1 tháng (kèm attached list).
6/ Hệ thống hoạt động cho 1 hay nhiều VP chi nhánh, CEO theo dõi giám sát toàn bộ số liệu của tất cả các chi nhánh.
7/ Hệ thống chạy trên môi trường Local hay Online Internet
8/ Phân quyền truy cập từng Users, từng chi nhánh, Báo cáo riêng từng chi nhánh hay toàn bộ Công ty.
9/ Database cài đặt local (mở port truy cập từ xa) hay sử dụng hosting hiện có của Công ty khách hàng.

Chi phí hợp lý cho 1 VP không giới hạn Users (VP chi nhánh tiếp theo giam 20%).
Đặc biệt dịch vụ cho thuê phần mềm với chi phí hợp lý.


Khách hàng :
Dynamiclinks logistics Co., LTD ( 2 VP : 1 HCM, 1 HP)
SITC Logistics (3 VP : 1 HCM, 1 HP, 1 HN)
Huong namLogistics (2 VP : 1 HCM, 1 HP)
Mi logix (1 VP HCM)
Glory Logistics (2 VP: 1HCM, 1 HP)
......
HK Logistics.
Alpha Trans.
......
Liên hệ: Ms. Hương ( 08 35100646)
Mr. Hung (0908349945-0902349945)
Email: project@logisticssoftware.vn
Vidoanh Software Co., LTD
Website : logisticssoftware.vn logisticssoftware.vn

Our Customers
HyperLink
Bảng báo giá SMF Freight Forwarder
HyperLink
FDT Logistics
HyperLink
Hướng dẫn phần mềm/ Download Demo FMS / Tools (V.
HyperLink
HRS Software
HyperLink
Chicilon Media Co., Ltd
HyperLink
HK Logistics
HyperLink
File hướng dẫn sơ lược FMS
HyperLink
AlphaTrans
HyperLink
SMF CKT VIETNAM JSC
HyperLink
LongNguyen Logistics
HyperLink
Cty Mi-Logix Logistics
HyperLink
Visa PSL
HyperLink
Version for GFS Co.,Ltd
HyperLink
Woojin Logistics Hanoi Branch
HyperLink
CSCL system ( for Shipping lines Agent)
HyperLink
Trucking-Management
HyperLink
Download SMF (JCCL Co., ltd)
HyperLink
Print from excel
HyperLink
Update Phuclong Logistics
HyperLink
P & T Exchange Co., LTD
HyperLink
POSM - Channel Map Dealers Software
HyperLink
Ti2 Shipping Vietnam
HyperLink
Dynamiclinks Logistics Co., Ltd
HyperLink
LogAsia Logistics
HyperLink
Will Logistics Co., Ltd
HyperLink
Report/Print Pjico
HyperLink
CMA CGM (E-manifest EDI)
HyperLink
CK Transport Corp.
HyperLink
Golden Star Logistics
HyperLink
BPI Logistics
HyperLink
SITC Vietnam Logistics SG-HP
HyperLink
NEWPORT CYPRESS JOINT STOCK COMPANY
HyperLink
Saigon Ship (SSC)
HyperLink
Vestal Shipping
HyperLink
Huong Nam Logistics
HyperLink
Shipcargo EML
HyperLink
NPV EXPRESS & LOGISTICS
HyperLink
PDN (Dongnai Port)
HyperLink
Cargo care logistics VietNam
HyperLink
APS Shipping
HyperLink
Golden Wave Logistics Co., LTD
HyperLink
Mekong Logistics
HyperLink
Cargo Care Logistics
HyperLink
APS Inventory
HyperLink
Victory Trans
HyperLink
TSA Logistics
HyperLink
Glory Logistics
HyperLink
NiceShopSystem (NSS)
HyperLink
PSL logistics
HyperLink
HANOTRANS
HyperLink
Mekong Logistics Co., LTD
HyperLink
NAMKHANH LOGISTICS
HyperLink
Manglobe HoChiMinh
HyperLink
VOSA Hanoi
HyperLink
Woojin Logistics
HyperLink
TTP
HyperLink
GFS Logistics
HyperLink
ICD Management
HyperLink
Germadept Logistics
HyperLink
TBSLog
HyperLink
Pham Gia Logistics
HyperLink
New Way Lines Co., LTD
HyperLink
Goldenmarks Co., LTD
HyperLink
Vĩnh Cát Co., LTD
HyperLink
PHAGASA LOGISTICS
HyperLink
Hanotrans-SGN
HyperLink
TICO Group
HyperLink
Vinalinks Logistics
HyperLink
RICHFIELD TRADING & LOGISTICS SERVICE JSC
HyperLink
Hừng Á
HyperLink
JEX Logistics (Congbang Log)
HyperLink
ADM logistics
HyperLink
Everwin Logistics
HyperLink
New Way Lines Inventory
HyperLink
Shipcargo
HyperLink
Dyn-new
HyperLink
Eminence Agency
HyperLink
Thai Nguyen Lam Logistics & Trucking (Border)


Login
RegisterCông ty TNHH MTV Vĩ Doanh
Email:  project@logisticssoftware.vn